Visjon og Vurderinger

Visjon

Borgestad Industries er ledende innen den ildfaste bransjen i Skandinavia, og vil suksessivt øke den globale tilstedeværelsen innen utvalgte ildfaste applikasjonsområder. Målsetningen er å være en leverandør av konseptløsninger til ildfastindustrien, skape merverdi hos kundene samt være førstevalget innen utvalgte markedssegmenter.

Borgestad Industries utvikler, produserer, markedsfører og leverer ildfaste produkter, installasjoner og løsninger som sikrer produktivitet og konkurransefortrinn til konsernets industrielle kunder. Ambisjonen er at Borgestad Industries skal bidra til at kundene får lavest mulig kostnader per tonn produsert produkt.

Strategi

Borgestad Industries strategi er å tilby de mest kostnadseffektive løsninger for ildfaste produkter og installasjoner av disse, samt tilknyttede teknologier som bidrar til økt effektivitet og lønnsomhet. Borgestad Industries strategi er også å ekspandere gjennom så vel organisk vekst som gjennom oppkjøp. Veksten skal skje for å komplettere eksisterende forretningsvirksomhet.

Kjerneverdier

Borgestad Industries er inspirert av kjerneverdier som skaper et solid fundament for hvordan vi samarbeider med ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer:

  • Integritet
  • Åpenhet
  • Innovasjon
  • Lojalitet