Board of Directors

Christen Knudsen (F 1955)

Styreleder

Knudsen er fjerde generasjon etter grunnleggeren av Borgestad ASA. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og er administrerende direktør i Borgestad ASA. Knudsen har arbeidet i sentrale posisjoner i konsernet siden 1990. Knudsen er hovedaksjonær i Borgestad ASA og har vært styreleder i Borgestad Industries ASA siden 2008.

Bertel O. Steen (F 1948)

Steen er utdannet advokat med møterett for Høyesterett og innehar en mastergrad i Business Administration fra University of Aston. Steen har siden 2004 vært styreleder i Borgestad ASA og er styremedlem i en rekke andre selskaper innen handel, eiendom, industri og shipping.

Gudmund Bratrud (F 1947)

Bratrud er utdannet siviløkonom og innehar også høyere revisoreksamen. Han har mangeårig erfaring som statsautorisert revisor og investor. Bratrud har vært styremedlem i Borgestad ASA siden 1997, og driver idag kun med investeringsvirksomhet og styrearbeid.