Historie

Borgestad Fabrikker AS og Höganäs Bjuf AB dannet grunnlaget for opprettelsen av Borgestad Industries.

1797
Höganäs Stenkolsverket AB, et kullgruveselskap, ble grunnlagt.
1825
Den første produksjonen av ildfast stein i Höganäs.
1870
1.050 dekar land ble ervervet rundt skånske Bjuv.
1871
Prospektering av kull och chamotteleire i området kring Bjuv starter.
1873
Oppstart av gruvedrift i Bjuv. En viktig del av råvaretilgangen for produksjon av ildfast stein.
1876
Det første anlegget for produksjon av ildfast stein innvies i Bjuv. Første året produseres 829.000 ildfaste steiner.
1877
J.H.Bjørklund AS blir grunnlagt av Johan Herman Bjørklund i Oslo, en virksomhet med verktøy og utstyr for vognmakere
og smeder samt smeltedigler.
1886
Gunnar Knudsen grunnlegger Borgestad Fabrikker i Skien, Norge, for produksjon av teglstein og kapsler for porselensindustrien. Senere fokuserer selskapet på produksjon av ildfaste materialer.
1890
Første produksjonen av chamottestein på Borgestad. Borgestad Fabrikker gir ut sin første produktkatalog.
1893
Schakt Greve Strömfeldt åpnes i Bjuv. Nå kjent som Schakt III.
1895
Kropps AB og Wallåkra gruvbolag slås sammen til Billesholms-Bjuf AB.
1899
Höganäs Bjuf tegelbruk ble moderniseres med blant annet en ny kilnovn (fabrikk 2) i det som i dag er reparasjonsverksted.
1903
Höganäs Stenkols AB og Billesholms-Bjuf AB slås sammen til Höganäs-Billesholm AB. Höganäs ABs aksjer noteres på Stockholmsbørsen.
1904
Aktieselskabet Borgestad grunnlegges med en aksjekapital på NOK 930.000. Statsminister Gunnar Knudsen velges som eneste styremedlem og utøvende direktør. Knudsen eier 34% av selskapets aksjer.
1917
Aktieselskabet Borgestad noteres på Oslo Børs.
1919
Utbygging av fabrikken i Höganäs Bjuf står ferdig (fabrik 3), med blant annet en ny kilnovn.
1932
Ny fabrikk med den første tunnelovnen ferdigstilles i Höganäs Bjuf.
1934
Den første tørrpressede steinen produseres i Höganäs Bjuf.
1938
Allerede for 70 år siden var rådet å betale litt ekstra for å være sikker på å få produkter av god kvalitet. Fra Borgestad Fabrikkers katalog.
1940
Aksjeselskapet Borgestad mister seks av åtte skip under andre verdenskrig.
1950
Stor utbygging av Höganäs Bjuf med nye kontorer, kantine, kjøkken og garderober. Ytterligere to tunnelovner oppføres.
1963
Borgestad Fabrikker i 1963.
1979
Ny enhet oppføres for knusing, maling, sikting og blanding ved Höganäs Bjuf: KM79. Den siste gruven stenges ved Höganäs Bjuf.
1988
Höganäs Bjuf AB stiftes som et frittstående selskap.
1991
Investeringer i automatisk håndtering av ovnsvogner til tunnelovner i Höganäs Bjuf.
1998
Borgestad Group erverver Höganäs Bjuf i Sverige og GZMO som har tre fabrikker i Polen.
2001
Omstrukturering av den ildfaste virksomheten. Tre fabrikker i Polen og en i Norge legges ned.
2006
Borgestad Industries erverver J.H.Bjørklund.
2007
Store investeringer i industriroboter og automatisert tørrpressningsutstyr i Höganäs Bjuf. Borgestad Industries erverver Grenland Industrimuring AS og Kay Lindegaard AS som tilsammen
danner GL Contracting.
2008
Borgestad Industries noteres på Oslo Børs med ticker BIND.
2011
Borgestad Industries erverver T Knutsson AB og en majoritet av aksjene i Macon AB.
2013
Borgestad Industries blir en del av Borgestad, et konsern notert på Oslo Børs.
2015
Oppkjøp av majoritetsandelen av AG-Port og Mektec.
2016
SmartInstall er vår nye app for Iphone og Android. Via denne har du tilgang til tekniske datablad, sikkerhetsdatablad og installasjonsveiledinger for hele produktspekteret – når som helst, hvor som helst.
2016
Åpning av verdens mest moderne ildfast massefabrikk i Bjuv.
2016
Det nye  produktspekteret til Höganäs består av fire produktfamilier. Avhengig av dine krav kan disse produktene installeres gjennom vibrasjon, selvflytende gunning, pumping og shotcreting