Aluminium

Borgestad Industries er en ledende leverandør av ildfaste løsninger for aluminiumsindustrien. Konsernets produkter, løsninger og installasjoner har lenge vært et foretrukket valg av aluminiumprodusenter både innenlands og i store deler av verden. Dette takket være konsernets gode rykte med hensyn på produktkvalitet, kostnadseffektive løsninger og leveringsdyktighet.

Konsernet leverer ildfaste løsninger for de fleste produksjonstrinn; katoder, tappedigler, smelte- og holdeovner, anodemontasje og anodebrennovner. Tokket være Borgestad Industries brede spekter av kvalitetsprodukter vil vi alltid finne den optimale løsningen for ethvert ildfast behov.
Les mer om hva Borgestad Industries kan tilby til aluminiumsindustrien:

Store formater

Borgestad Industries er en ledende leverandør av barrierestein i store formater til katoder.