Always a smart choice

Borgestad Industries er en aktør innen utvikling, produksjon,
salg og installasjon av ildfaste produkter.

Konsernets målsetning er å tilby fremtidsrettede konseptløsninger som sikrer produktivitet og gir konkurransefortrinn hos industrielle kunder.

Borgestad Industries er en del av Borgestad ASA konsernet som er notert på Oslo Børs under ticker BOR.

Borgestad Fabrikker

Ildfaste materialer til den globale aluminium- og ferrolegeringsindustrien, samt til støperier i Norge

Höganäs Bjuf

Komplette ildfaste løsninger til den globale sementindustrien, til nordiske stål produsenter og andre krevende næringer.

Macon

Komplette ildfaste konstruksjoner og installasjonsløsninger

TKnutsson

Isolasjon og ildfaste materialer, mekaniske reservedeler og komplett utstyr hovedsakelig for den skandinaviske jern- og stålindustrien.

 

GL Contracting

Tilbyr nøkkelferdige ildfaste prosjekter: Design, installasjon, supervision og materialpakke.

JH Bjørklund

En av de ledende leverandørene av høytemperatur isolasjonsmateriale til det norske markedet